Servicios

 

PREUS ANUALS DELS TALLERS

Dibuix i pintura: 42,07€
Ceràmica: 48,06€
Gravat: 36,06€
Talla de fusta: 36,06€
Torn: 36,06€
Ceràmica nens: 42,07€
Dibuix i pintura nens: 42,07€
Retrat: 36,06€
Figura humana amb model: 11'50€
Esmalts sobre planxa: 11'50€